HOME » ABOUT US » VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden HUISTEHUURINITALIE.NL

 

 1. HUISTEHUURINITALIE bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen of hun vertegenwoordigers.
 2. De huurder is degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 4. De site: www.huistehuurinitalie.nl
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

 

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van huistehuurinitalie geschiedt uitsluitend via boeking op internet.
 2. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot betaling en copy paspoort.
 3. De Betaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald o.p de rekening van Huistehuurinitalie.
 4. Na ontvangst van de betaling door wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 5. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 100 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 6. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering!
 7. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsvezekering om een factuur worden verzocht.

 

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 1. Vertrek eerder dan geplanned - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 1. Indien Huistehuurinitalie door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per direct per e-mail in kennis stellen. Huistehuurinitalie verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Borgsom

 1. De huurder betaalt ook een borgsom aan Huistehuurinitalie. De hoogte van de borgsom kan per vakantiehuis en verblijfsduur verschillen.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 1. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal de borg bij vertrek direct door huistehuurinitalie of de eigenaar zelf worden terugbetaald.

 

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van Huitehuurinitalie kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich diens klachten rechtstreeks te melden aan de eigenaar.
 5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder en Huistehuurinitalie te worden gemeld.
 6. In geval een klacht - ook na tussenkomst van Huistehuurinitalie - niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
 7. Huistehuurinitalie zal alsdan ontheven worden van haar bemiddelingsopdracht. De eigenaar en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen. De aansprakelijkheid van Huistehuurinitalie kan niet worden ingeroepen, noch kan er door de huurder een beroep op worden gedaan in geval van diefstal, brand of verhaal van de eigenaar van het vakantiehuis tegen de huurder bijvoorbeeld uit hoofde van huurschade.
 8. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
 9. Indien bij aankomst blijkt, dat het door u gehuurde vakantiehuis door omstandigheden niet beschikbaar is in de door u geboekte periode, dan dient u dit per direct en per mail aan HUIS TE HUUR IN ITALIË te bevestigen. Het door u betaalde bedrag wordt dan uiterlijk binnen 2 weken aan u terugbetaald. Een schadevergoeding kan echter nooit worden gevraagd omdat HUIS TE HUUR alleen als bemiddelaar tussen huiseigenaar en huurder optreedt.

 

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij deze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

 

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan voor de huizen waarbij dat op de site is aangegeven.
 2. Roken in slaapkamers is nooit toegestaan.

 

Huisdieren

 1. 2 huisdieren zijn toegestaan voor de huizen waarvoor dat op de site als zodanig is aangeven en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
 2. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.

 

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 p.m. Tenzij anders op de site www.huistehuurinitalie.nl is aangegeven. Voor groepsaccomodaties kan vanaf 16:00 uur gelden.
 2. Vertrek is uiterlijk 11:00 a.m. Tenzij anders op de site www.huistehuurinitalie.nl is aangegeven. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.